google-site-verification=p70bPaN-6RE9LIZmvsdyCBKtbkcgis1KwcCnF7wcJoM

Barn och ungdomspolicy

Barn och undomspolicy vid Svärdsjö ridklubb

Svärdsjö Ridklubb vill erbjuda en meningsfull fritid på klubbens anläggning. Den ska fungera som en ungdomsgård där barn och ungdomar kan delta i aktiviteter efter intresse och kunskapsnivå.

Även om man inte regelbundet rider på lektion är man välkommen att vara på anläggningen och delta i andra aktiviteter så länge man är medlem och därigenom försäkrad.

Ridklubben ska verka i en god anda, sprida glädje till medlemmarna och skapa gemenskap över åldersgränser. Det ska kännas bra för alla barn och ungdomar att komma till klubben och målet är att alla ska trivas.

Vi vill introducera barn och ungdomar i hur en ideell förening fungerar. Att man följer de demokratiska spelreglerna där alla kan påverka verksamhetens inriktning och verksamhetens framtid. Det är viktigt att man solidariskt hjälps åt, hjälper och stöttar varandra och tar ett ansvar för hästar och anläggningen.

Svärdsjö Ridklubb är en rökfri anläggning. Vi har nolltolerans mot alkohol, narkotika och droger.

Alla barn och ungdomar har lika värde i föreningen. Det finns ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Alla är med på aktiviteter och tävlingar på samma villkor och tillsammans.

Vi erbjuder handikappridning.

Det är nolltolerans mot kränkningar/mobbning.

 

Vi uppnår våra mål genom att:

I alla delar i vår verksamhet sätta säkerheten först.

Underhålla vår anläggning så att den är i gott skick.

Barn och ungdomar ska uppträda med respekt för hästar, ledare och andra som vistas på anläggningen. Det är viktigt att uppträda som en god kamrat i medgång som i motgång och vara en god förebild inom ridsporten.

Anställa ledare som kan vara goda förebilder. De ska uppträda på ett tryggt, rättvist sätt och kunna fånga upp konflikter och missämja bland medlemmar.

Utbilda ledare för att förbättra och utveckla deras pedagogiska och sociala förhållningssätt.

Vi ska lyssna på vad barn och ungdomar har att säga. Ungdomssektionen är en egen sektion där barn och ungdomar kan framföra och genomföra sina idéer, föra diskussioner och skapa aktiviteter för de yngre medlemmarna. Ungdomssektionen har en representant på styrelsemötet. Ungdomssektionen kan när som helst begära hjälp från personal och styrelse när ovana eller svåra situationer uppstår.

Om kränkningar eller konflikter uppstår skall de alltid försöka lösas med de inblandade omedelbart.

Genomföra teoretiska träffar för att hålla hästkunskap/säkerhet på en hög nivå.

Förmå föräldrar att delta och stötta sina barn inom sporten. Föräldrar är viktiga. Vi tolererar inte att föräldrar driver på eller tvingar ett barn att göra saker de inte är redo för. Vi vill att föräldrar ska uppträda uppmuntrande inte krävande.

Vi har inget krav på resultat när man tävlar. Alla som vill och kan får tävla på klubbnivå, på sin kunskapsnivå.

Anordna studiecirklar eller ge information på annat sätt för att upplysa barn och ungdomar om olika ämnen som bl.a. rökning, kost, motion, kamratskap.

Vi ska även upplysa barn och ungdomar om barn och ungdoms-policyn och aktivt jobba med den.

Om någon bryter mot Svärdsjö ridklubbs policy

Om någon bryter mot upprättad policy ska vi i första hand prata med berörda och upprätta en handlingsplan med uppföljning. I sista hand vidtas avstängning.