google-site-verification=p70bPaN-6RE9LIZmvsdyCBKtbkcgis1KwcCnF7wcJoM

Trafikpolicy

Transport med privat motorfordon

– Föraren ska anpassa hastigheten till rådande väglag.

– Föraren ska inte prata i mobiltelefon om handsfree saknas.

Alkohol och trafik

– Föraren ska vara nykter och drogfri.

– Föraren får ej dricka alkohol inom 24 timmar innan avfärd.

Krav på fordon inkl hästsläp

– Föraren ansvarar för att fordonet inkl transport är försäkrat.

– Föraren ansvarar för att fordonet inkl transport är besiktigat.

– Bil och transport skall ha godkända däck.

– Föraren skall ha godkänt körkort för den typ av bil med transport som framförs.

– Föraren ansvarar för att alla i bilen använder bilbälte.

– Hästtransporten måste vara lämplig för ändamålet och skydda hästen från kyla och värme samt förhindra att den skadas under resan.

– Hästtransporten ska vara försedd med gula skyltar med svart text, som visar att det är djur som åker i den

– Golvet i transporten ska vara helt, halkfritt och försett med strö.

– Transporttiden får inte överskrida åtta timmar. Därefter måste hästen vila, innan den får resa vidare

Att köra med hästsläp

– Som chaufför är det viktigt att köra mycket lugnt och försiktigt. Ta det varligt i kurvor och bromsa alltid in mjukt och fint. Utsett inte hästen för obehag genom att köra vårdslöst.

Hästens utrustning vid transport

– Föraren ansvarar för att hästen skyddas mot skador. Därför är det lämpligt med transportskydd på alla benen. För att inte hästens ska skada sig ska skydden gå över kotan ända ner till kronranden och över hasen.

– Föraren ansvarar för att hästen har lämpligt täcke för rådande väderlek.

Tomgångskörning

– Tomgångskörning är tillåtet max en minut på parkeringen.

– På stallplan är tomgångskörning förbjuden.

Bilist och hästar i trafik

– Sakta in i god tid. De flesta hästar är orädda för bilar, men det kan ju även hända att hästen blir skrämd av något annat och hoppar till. Lämna betryggande avstånd i sidled när du passerar hästen, extra viktigt vid blött eller halt väglag.

– Hästar tycker ofta att oljud och skrammel är läskigt, så har man last eller släp av något slag bör man vara extra försiktig. Om du stannar bilen och låter hästen gå förbi, vänta med att starta motorn tills det att hästen passerat ordentligt. Ett plötsligt ljud skrämmer ofta mer än ett kontinuerligt. Tryckluftsbromsar eller signalhorn bakom hästen hör till sådant som kan vara förödande.

– Ge akt på om ryttaren ger tecken till dig som bilförare om att t ex sakta in eller stanna.

– Blända av när du möter hästar i mörker.