google-site-verification=p70bPaN-6RE9LIZmvsdyCBKtbkcgis1KwcCnF7wcJoM

Medlemskap

Medlemskap är obligatoriskt för att få delta i klubbens ridskoleverksamhet. Medlemskap erläggs per kalenderår och faktureras i början av året. Du är genom ditt medlemskap olycksfallsförsäkrad när du rider och vistas i vårt stall. 

 Olycksfallsförsäkringen ger ett grundskydd vid skada och är en medlemsförmån som Svenska Ridsportförbundet erbjuder via Folksam. Här hittar du mer information om försäkringen såsom villkor och skadeanmälan. 

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring