google-site-verification=p70bPaN-6RE9LIZmvsdyCBKtbkcgis1KwcCnF7wcJoM

Våra priser

Medlemsavgift

  • 400:-/år för enskild medlem
  • 1000:-/år för hela familjen (upp till 3 pers. ytterligare familjemedlem betalar 250kr per person.)
Betalas in till bankgiro 332-4043 Svärdsjö RK, maila namn, adress personnummer och telefonnummer till svardsjoridklubb@hotmail.com Ridande kan även skriva om dom vill ha fakturan på mail istället för vanligt brev

 

Anläggningskort

1 häst/termin –

1 000kr

Fler hästar/termin –

1 300 kr

1 häst/år –

1 500kr

Fler hästar/år –

2 100kr

För ekipage tävlande för annan klubb tilkommer 400kr halvår eller 800kr helår.

För att teckna termins eller årskort måste man vara medlem.

Priser Ridgrupper

Knattegrupp, 30 minuter, max 8 pers.

125kr/lektion

Nybörjare, 30min ridning, 30 min teori, max 8 pers.

170kr/lektion

Juniorgrupp, Ridlekis 0-18år, 50 minuter, max 8 pers.

170kr/lektion

Seniorgrupp, 19år uppåt, 50 minuter, max 6 pers.

210kr/lektion

Specialgrupp, hoppning, dressyr eller blandgrupp. 60min, max 5 pers

250kr/lektion

Hyra Ridhus

Medlem

300kr/tim dressyr

350kr/tim hoppning

Icke medlem

450kr/tim dressyr

500kr/tim hoppning

Priser externa tränare

Löshoppning

100kr medlem + anläggningskort

150kr medlem (utan anläggningskort)

200kr övriga

Hoppning/Markarbete Bella

250kr/tillfälle medlem

100kr extra icke medlem

Avgift för löshoppning samt träning för Bella swishas till SRK Aktivitet 123 3892007 vid utebliven swishbetalning skickas faktura (då tillkommer fakturaavgift).  

Priser Övriga tränare

För att få aktuella avgifter för respektive tränare, kontakta tränare eller kontaktperson. 

Ridhusavgift:

(Medlem 100kr)

 (Icke medlem 150kr)

Privatlektioner

Privatlektion 50 min med ridskoleekipage

1 person – 550kr

2 personer – 320kr/person

3 personer – 280kr/person

1 person 30min – 350kr

Privatlektion 50 min med privat häst/ponny

1 person – 450kr

2 personer – 300kr/person

3 personer – 250kr/person

1 person 30min – 250kr

Kontakta oss på mail svardsjoridklubb@hotmail.com för tidsbokning och mer information!

Alla våra privatlektioner swishas till SRK aktivitet 1233892007 eller faktureras (då tillkommer faktureringsavgift)

Betalning

Betalning av ridavgift sker i förskott. Fakturan kan fås via mejl eller post. Vi har två faktureringsperioder per termin. Annan uppgörelse kan också göras enligt överenskommelse med kassören. Vid utebliven betalning efter betalningspåminnelse stryks eleven från ridgruppen. 

Frågor gällande fakturor mejlas till ridavgifter.srk@hotmail.com.  

 

Uppsägning

Uppsägning av ridplats inför nästkommande termin ska ske senast 1 juni alt. 1 december och man rider då terminen ut. Säger man upp sin plats innan terminsstart (aug/jan) gäller 4 rid lektioners uppsägningstid från terminsstart, då man upptagit en plats vid planering inför terminsstart. Uppsägningstiden är 4 rid lektioner om man säger upp sin plats under terminens gång. Vid uppsägning återbetalas inte betalda lektioner.