google-site-verification=p70bPaN-6RE9LIZmvsdyCBKtbkcgis1KwcCnF7wcJoM

Drogpolicy

Svärdsjö Ridklubb tar fullständigt avstånd från all användning eller förtäring av tobak, alkohol och narkotika.

Vår anläggning är klassad som ”Rökfri Ridanläggning” i enlighet med Ridsportsförbundets regler och rekommendationer. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Svärdsjö Ridklubb tar även avstånd från all användning av dopning-preparat i prestationsökande syfte.

Ansvar

Ridlärare, ungdomsledare, personal, styrelse och andra vuxna som vistas på vår anläggning bör föregå med gott exempel och vara en förebild för varandra och våra yngre medlemmar och ryttare.

Personal och/eller styrelsen ansvarar för att kontakta berörda personer och att vidta åtgärder som anses nödvändiga i varje enskilt fall.

Svärdsjö ridklubbs drogpolicy ska kontinuerligt utvärderas och uppdateras av styrelsen.

Tobak

All form av tobak och cigarretter får ej förekomma vid tränings-tillfällen, lägerverksamhet, tävlingstillfällen och i klubbens lokaler.

Dock får rökning ske på hänvisad plats där den rökande har ansvar för att utställda uppsamlingskärl används så att inte fimpar hamnar på marken.

Alkohol

Alla tränings- och tävlingstillfällen i Svärdsjö ridklubbs regi är  akoholfria, så även verksamhet som bedrivs i våra lokaler.

För medlem som bär klubbens klädsel (klubbtröja, klubbjacka) är det förbjudet att inta alkoholhaltiga drycker.

Vi accepterar heller inte att någon kommer till träning, tävling eller annan aktivitet och är påverkad eller bakfull s k ”dagen efter”.

Narkotika

Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av narkotika olagligt. All verksamhet som arrangeras ska vara helt fri från narkotiska preparat.

Dopingspreparat

Svärdsjö ridklubb tar avstånd från alla dopningspreparat både för häst, ponny och ryttare i enlighet med Ridsportsförbundets regler och förordningar, se text nedan hämtad från Ridsportförbundets hemsida.

”Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering av häst omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet, alla som har tävlingslicens utställd av förbundet och alla som deltar i en tävling arrangerad av förening ansluten till förbundet.”

Du är skyldig att känna till reglerna för dopning och otillåten medicinering för häst och ponny, vad som gäller i fråga om karenstider och Du har också skyldighet att ställa upp på dopingkontroll.